Mokamos paslaugos

       Informuojame, kad VšĮ Kretingos PSPC mokamų paslaugos kainos patvirtintos vadovaujantis 2022 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos raštu  Nr. (1.1.20-12)10-1583 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų indeksavimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.