Nemokamos paslaugos

VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras teikia nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą, kurią reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai. Tai yra šeimos gydytojo, akušerio ginekologo ir gydytojo odontologo paslaugos.

Visiems besikreipiantiems mūsų šalies bei ES piliečiams teikiama būtinoji medicininė pagalba. Ją teikia medicinos personalas, dirbantis vietoje ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, vykstantys teikti šios pagalbos pagal iškvietimą į paciento nurodytą vietą.

Nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gyventojams prisirašiusiems prie VšĮ Kretingos PSPC ir pateikusiems sekančius dokumentus:

  • Asmens pasą, (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus).
  • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
  • Galiojantį sveikatos draudimo pažymėjimą.
  • Pensininko pažymėjimą.
  • Neįgalumo pažymėjimą.
  • Galiojantį darbo biržos pažymėjimą.

Iš VšĮ Kretingos PSPC vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų 2014-12-31 V1-101

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS,
JŲ TEIKIMO TVARKA 

3.1. Teisę į nemokamas:

3.1.1. šeimos gydytojo paslaugas turi asmenys, kurie prisirašę prie PSPC ir yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) savo iniciatyva pageidauja atlikti laboratorinius tyrimus ar gydymo procedūras;

3.2. PSPC teikiamos nemokamos paslaugos:

3.2.1. būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba;

3.2.2. šeimos gydytojo paslaugos, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) savo iniciatyva pageidauja atlikti laboratorinius, kitus diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras;

3.2.3. laikinojo nedarbingumo ekspertizė;

3.2.4. informacinės paslaugos ligų profilaktikos klausimais;

3.2.5. imunizacijos paslaugos;

3.2.6. patarimai ligų profilaktikos klausimais;

3.2.7. pirminė ir tęstinė asmens, šeimos ir bendruomenės nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar ligos sveikatos priežiūrą, kai pacientai priimami gydytojo kabinete ar jų namuose, prisiimant asmeninę atsakomybę už visapusišką ir nepertraukiamą pacientų priežiūrą;

3.2.8. pagal Lietuvos Respublikos SAM ir įstaigoje patvirtintą dispanserizacijos tvarką dispanserizuotų pacientų stebėjimą, dispanserizuotų pacientų pas gydytojus specialistus sąrašus;

3.2.9. pacientų siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros  paslaugoms gauti;

3.2.10. tuberkuliozės profilaktikos užtikrinimą pagal gydytojo ftiziatro rekomendacijas;

3.3 Informacija apie teikiamas nemokamas paslaugas teikiama įstaigos registratūroje, įstaigoje ir įstaigos padaliniuose esančiose skelbimų lentose, įstaigos internetinėje svetainėje adresu http://kretingospspc.lt/