Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m.

Eil. Nr.

Rodiklis

Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 metais

Vidutinis užimtų etatų skaičius 2023 metais

2023 m. vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis, €

2023 m.  vidutinis mėnesinis vieno etato darbo užmokestis, €

1

2

3

4

5

6

1

Iš viso

100

94,76

2139,70

2293,01

2

Administracija

13

11,67

2568,68

2892,46

3

Gydytojai

20

19,02

3968,46

4126,86

4

Slaugytojai

41

40,33

1676,90

1728,59

5

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

14

12,92

1288,46

1451,29

6

Kitas personalas

11

9,83

982,90

1147,62