Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m.

Eil. Nr.

Rodiklis

Vidutinis darbuotojų skaičius  2022metais

Vidutinis užimtų etatų skaičius  2022metais

2022 m. vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis, €

2022 m.  vidutinis mėnesinis vieno etato darbo užmokestis, €

1

2

3

4

5

6

1

Iš viso

114

107,47

1972,01

2082,56

2

Administracija

13

11,42

2374,26

2686,20

3

Gydytojai

18

18,50

3665,17

3606,75

4

Slaugytojai

51

44,51

1715,41

1780,20

5

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

16

14,46

1280,00

1377,81

6

Kitas personalas

15

13,60

1187,48

1347,36