Sprendimai neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis