Anoniminės pacientų apklausos

2022 m. apklausos rezultatų vertinimas

 Vadovaujantis 2022 m. liepos 21 d. vyr. gydytojo įsakymu Nr.V1-095, Įstaigoje vykdyta anoniminė pacientų apklausa, siekiant išsiaiškinti galimas korupcijos apraiškas. Apklausti laikotarpiu nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 26 d. įstaigoje apsilankę pacientai. Tyrimui atlikti panaudota 150 anketų, paskirstant 100 vnt. Kretingos PSPC, 35 vnt. Darbėnų ambulatorijai, 15 vnt. Vydmantų ambulatorijai. Apklausoje dalyvavo 135 respondentai (Kretingos PSPC – 85 vnt., Darbėnų ambulatorijoje – 35 vnt., Vydmantų ambulatorijoje – 15 vnt.).

Mažiausiai aktyvūs apklausoje pasirodė pacientai iki 20 m. amžiaus (tik 7),  21-30 amžiaus grupėje 22 pacientai, 31-50 amžiaus dalyvavo 42 žmonės, vyresnių 64 žmonės. Kaip dažniausiai pasitaiko aktyvesnės buvo moterys (87), sudalyvavusių vyrų buvo 45, 3 atsakiusieji lyties nenurodė.

Į klausimą „Ar neoficialus mokėjimas padeda išspręsti iškilusias problemas?“ didžioji dalis 56 proc. apklaustųjų atsakė neigiamai (76 pacientai). Kad kyšis padeda spręsti problemas mano 15 proc. apklaustųjų (20 pacientų), 37 pacientai (28 proc.) nuomonės šiuo klausimu neturėjo.

 100 proc. atsakiusiųjų teigė VšĮ Kretingos PSPC su korupcijos apraiškomis nesusidūrę.

Į klausimą „Ar veiksmingai šiuo metu vykdoma kova su korupcija?“, net 67 pacientai atsakė neturintys nuomonės, 33 manė, kad veiksmingai, 35 apklaustieji žymėjo atsakymą, kad neveiksmingai.

Apie atsakomybę už korupcinius veiksmus žinojo 55 respondentai, lygiai tiek pat neturėjo nuomonės, nieko nežinojo 25 apklaustieji (19 proc.). Nepaisant to, kad įstaigoje skelbiama informacija apie korupciją ir stenduose, ir lankstinukuose, net 51 respondentas pažymėjo, kad nežino, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis.

  IŠVADOS. Vykdytos apklausos rezultatai palankūs įstaigai. Tačiau būtina nuolat didinti pacientų ir darbuotojų sąmoningumą korupcijos klausimais, kad pasiektume geriausių rezultatų.

Atsižvelgiant į gautus rezultatus nutarta, kad tikslinga ir toliau kasmet vykdyti pacientų nuomonių apklausas, siekiant nustatyti galimos korupcijos apraiškas, tęsti antikorupcijos lankstinukų platinimą, su tyrimo rezultatais susirinkimų metu supažindinti personalą, padalinių vadovus įpareigoti su pavaldžiais darbuotojais dar kartą aptarti Elgesio taisykles, susidūrus su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.