Informacija apie baudžiamąją atsakomybę

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus

     Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas ir kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo adminitravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems naudos. 

     Primename, kad bet kokios vertės kyšio davimas ar ėmimas yra kriminalinis nusikaltimas, o jo dalyviams gresia baudžiamoji atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse:

       VšĮ Kretingos PSPC neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas:

  • 225 straipsnis. Kyšininkavimas 
  • 226 straipsnis. Prekyba poveikiu
  • 227 straipsnis. Papirkimas
  • 228 straipsnis. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi
  • 236 straipsnis. Melagingas pranešimas apie nebūtą nusikaltimą