Paramos gavimo tvarka

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA

VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras; įm.k. 164272081; adresas: Žemaitės al. 1, Kretinga

Ataskaitos pateikimo data: 2023-01-10

  1. 1.      INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ

Paramos davėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas

Iš UAB “BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC”

Paramos davėjo juridinio asmens kodas

852691947

 

Tikslas, kuriam skiriama parama (jeigu buvo nurodytas)

Nenurodytas

Paramos dalykas

Nešiojamas kompiuteris Lenovo Essential V15-IIL

Paramos sutarties pasirašymo data ir numeris (jei taikoma)

2020-11-03 Nr.PD/2020/10/21/008

Paramos pradžios data

2020-11-03

Paramos pabaigos data

2020-11-03

Bendra paramos vertė, Eur

514,00

 

  1. INFORMACIJA APIE PARAMOS DALYKO PANAUDOJIMĄ

Trumpai aprašykite, kaip buvo panaudota parama:

-aprašykite veiklą ir jos tikslą, kuriems panaudotas paramos dalykas, ir pasiektus rezultatus;

-nurodykite paramos dalyko sukurtą naudą ir vertę visuomenei, asmens sveikatos priežiūros įstaigai, tikslinėms grupėms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt.;

 

Gauta parama yra apskaitoma kaip ilgalaikis turtas. Paramos dalykas perduotas “Šeimos gydytojo” kabinetui ir naudojama gydymo prieinamumo sąlygų pagerinimo tikslams. Nurašomas į sąnaudas pagal priskirtą nusidėvėjimo normatyvą.